Hospodářská komora ČR zpřístupnila v rámci Právního elektronického systému (https://pespropodnikatele.cz/) zvláštní formulář, kam mohou podnikatelé směrovat dotazy a podněty ohledně současné situace. Do projektu se zapojily renomované právní kanceláře Havel & Partners; Becker & Poliakoff; AK Němec, Bláha & Navrátilová; AK Via Iuris; Frank Bold; PRK Partners; AK Felix a společnost NEWPS.CZ. Technické řešení bezplatně poskytla firma NEWPS.CZ. Smyslem celé akce je, aby měli podnikatelé v této nelehké době aktuální informace a místo, kam mohou směřovat své dotazy a podněty.

Informace k této službě podnikatelé naleznou na https://www.komora.cz/koronavirus/ pod níže uvedeným odkazem.