Přístup k provoznímu financování malým a středním podnikatelům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku koronavirové infekce.

ÚVĚR COVID

Pouze pro MSP

Výše úvěru 500 tis. – 15 mil. Kč
Lze hradit až 90 % způsobilých výdajů projektu bez DPH
Doba splatnosti až 2 roky od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru
Úroková sazba 0 %
Odklad splácení až 1 rok od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru
Zajištění podle dohody mezi příjemcem podpory a ČMZRB

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 16. 3. 2020
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2020, nebo do vyčerpání alokace

Bližší informace:
https://www.komora.cz/koronavirus/
https://www.cmzrb.cz/
příp. KHK ÚK, Nikola Košařová, e-mail: kosarova@asistencnicentrum.cz