Odbor strategie, přípravy a realizace projektu; oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k dotačnímu programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“.

Obsahem semináře bude seznámení s podmínkami dotačního programu a procesem podání žádosti o dotaci.
Termíny konání: 29. 1. 2020 a 12. 2. 2020 vždy od 15:00 hodin

Místo konání: Ústecký kraj, budova A, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zasedací místnost č. 208 (2. patro)

REGISTRUJTE SE PROSÍM POMOCÍ ON-LINE FORMULÁŘE, KTERÝ NALEZNETE NA: https://forms.gle/UWbxgGjZ1xX82zaHA

Kontaktní osoby:
Bc. Petra Razáková, email: razakova.p@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 167
Mgr. Martina Želinová Langweilová, email: zelinova.m@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 676

Leták Podpora začínajících podnikatelů 2020

 

Těšíme se na Vaši účast.