Chcete podat projekt do národních či mezinárodních programů a jeho příprava je náročná a něco to stojí? Asistenční vouchery vám až z 85 % pomohou uhradit právě náklady spojené s přípravou projektu; startují od půlky října.

Žádat mohou z Ústeckého kraje nejen veřejnoprávní subjekty, ale i ty soukromé, například firmy. Podmínkou je, aby podávaný projekt naplňoval cíle Regionální inovační strategie Ústeckého kraje.

A co že můžete z Asistenčních voucherů uhradit? Například zpracování analýz, průzkumů trhu, studií proveditelnosti, cost-benefit analýz, technického řešení apod.

Minimální částka dotace v Asistenčních voucherech je 100 000 Kč, max. pak 500 000 Kč. Žádat o vouchery bude možné od 15. října 2019 do vyčerpání alokace.

Úplné podmínky včetně dokumentace a žádosti najdete zde.

 

Program Asistenční vouchery je vyhlašován v rámci Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.02_018_055„Smart akcelerátor II”, v aktivitě Asistence projektu „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II ”reg. č.CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194, spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.