Zprávu o této záležitosti se členové vedení Krajské hospodářské komory dozvěděli z medií a vedení této organizace se touto záležitostí dříve nikdy nezabývalo. Pan místopředseda Okresní hospodářské komory okresu Ústí nad Labem Jiří Kalach, který je i místopředsedou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, se této akce dle jeho sdělení zúčastnil jako soukromá osoba. Proto se vedení Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje od této aktivity zásadně distancuje.

 

 

Ing. Jiří Aster

předseda