dne 18. září 2019 uspořádala Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje setkání firem na téma „Možnosti zaměstnávání osob – současná situace na trhu práce“.

Specialisté z různých subjektů (hospodářská komora, agentura CzechInvest, úřad práce, IRS Jobs, s. r. o.) informovali přítomné o novinkách v oblastech

  • Evropské služby zaměstnanosti EURES
  • Aktuální podpory aktivní politiky zaměstnanosti
  • Podmínky zaměstnávání zahraničních pracovníků
  • Proces zaměstnávání zahraničních pracovníků
  • Příklady dobré praxe při vyhledávání a zaměstnávání zahraničních pracovníků
  • Zahraniční aktivity při získávání kvalifikované pracovní síly ze zahraničí

Více jak 30 přítomných zástupců firem získalo nejen vyčerpávající obecné informace k předmětné problematice, ale využilo i individuálních konzultací s přítomnými odborníky.

 

Veškeré prezentace ze semináře jsou ke stažení zde: Prezentace KHK