Zde najdete listopadové číslo newsletteru Inovačního centra Ústeckého kraje Neuron pro vaše podnikání a inovace. Link html otevřete přímo ve Vašem prohlížeči. Přeji inspirativní čtení.

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y6CJDSBB/Neuron%20pro%20vase%20podnikani%20a%20inovace_11_2018%20web.html