Dne 4.10.2018 proběhlo v prostorách hotelu Cascade v Mostě veřejné projednávání námětů na legislativní změny v oblasti insolvencí a exekucí. Paní poslankyně Ing. Hana Aulická Jírovcová, členka podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, představila změny chystající se v legislativě zástupcům z řad odborníků, kteří se problematikou exekucí a insolvencí dlouhodobě zabývají, např. NJP, z.s., a Česká asociace povinných, z.s., která je partnerem v projektu Stop Exekuce, jejímž nositelem je Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje.  Ke změnám se vyjádřili i pánové, Ing. Ondřej Zezulka z Ministerstva spravedlnosti a JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek ministryně práce a sociálních věcí. Po odborné části, dostali prostor i zástupci z řad široké veřejnosti, kdy mohli klást své dotazy přítomným odborníkům.