„Ochrana osobních údajů ve firmách v době účinnosti GDPR“, který se uskuteční dne 17. října 2018 v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR. Více informací naleznete v letáku.

 

Prosím o šíření této informace mezi osoby, které by mohly mít zájem se účastnit semináře a byl by pro ně přínosný. Na akci je nutná rezervace přihlášky – v letáku odkaz na registraci.

Seminář GDPR Ústí nad Labem 17. říjen 2018