Soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel 2018 – soutěž nejen pro společensky odpovědné firmy.

Agentura Osmý den oceňuje zaměstnavatele, kteří na pracovním trhu dávají stejnou šanci na dobrou práci i lidem se znevýhodněním.

„Soutěží chceme ocenit firmy a zároveň upozornit na fakt, že zaměstnat člověka se znevýhodněním je něco samozřejmého, co může udělat každý zaměstnavatel“ říká Zuzana Thürlová, ředitelka Agentura Osmý den, o.p.s.

Dne 22.5.2018 proběhlo na Krajském Úřadě Ústeckého kraje slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2018 a Kolega 2018.

Jednalo se o 8. ročník soutěže, která se konala v 7 krajích. V Ústeckém kraji převzal záštitu 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA. Soutěž byla pořádána již tradičně ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého.

 

Pořadatelem soutěže v Ústeckém kraji byla obecně prospěšná společnost Agentura Osmý den, o.p.s., která podporuje lidi se zdravotním znevýhodněním při přechodu na trh práce.

Do krajského kola bylo v kategorii Zaměstnavatel 2018 přijato 64 nominací pro 39 firem, které vyhodnotila odborná komise. „V každém ročníku je nominováno více zaměstnavatelů než v tom předchozím. Značí to zájem ze strany firem a jejich ochotu zaměstnávat pracovníky se zdravotním znevýhodněním. Nominovány byly firmy malé i velké, rodinné i nadnárodní, s různým zaměřením působící v několika regionech Ústeckého kraje,“ doplňuje ředitelka Agentury Osmý den, o.p.s. „Potěšilo mě, že vítězem letošního ročníku se stala malá firma Jaroslava Formánka, která provozuje Řeznictví a uzenářství pod Klášterem vRumburku.Na druhém místě se umístilo ústecké call centrum Attigente Group, spol. s r.o. Na třetím místě se shodným počtem bodů umístily dvě restaurace KFC firmy AmRest s.r.o. jedna z Ústí nad Labem a druhá z Chomutova.

Cílem soutěže Zaměstnavatel – Kolega 2018 je ocenit zaměstnance se zdravotním hendikepem za jejich odvahu a aktivní přístup k budování své pracovní i životní kariéry. Na výzvu: „Nominujte svého kolegu!“ zareagovalo 46 nominací ve prospěch 23 zaměstnanců ze 14 různých firem. Za nejlepšího kolegu byl letos vyhlášen pan Václav Skřivánek, který pracuje ve Školní jídelně Děčín IV, Jungmannova, p.o. Těsně za ním obsadila druhé místo masérka Kamila Pavlíková z TyfloCentra Ústí nad Labem o.p.s a třetí místo Petr Kumstát, sociální pracovník a jednatel Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených.

Čestné uznání a poděkování za jejich aktivitu ovšem patří všem nominovaným v kategorii Zaměstnavatel a Kolega 2018.

Kontakt: Agentura Osmý den, o.p.s, Lužická 7, Děčín, osmyden@osmyden.cz, www.osmyden.cz, Mgr. Zuzana Thürlová, E: zuzana.thurlova@osmyden.cz, T: 774 775 709