Regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR, agentury CzechInvest a Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje si Vás dovolují pozvat na diskuzní setkání k „DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE II“, které proběhne dne 12. dubna 2018, od 10.00 hod. na Krajském úřadě Ústeckého kraje v budově B (Dlouhá 15, 400 02 Ústí nad Labem). Pozvánku naleznete přílohou e-mailu.

V říjnu 2016 jsme iniciovali, na základě podnětů Vás firem, setkání k dopravní obslužnosti Ústeckého kraje. Nyní si Vás opět dovolujeme pozvat na navazující setkání, jehož smyslem je zhodnotit požadavky, které oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje obdrželo při předchozím jednání, stav jejich řešení, vyslyšet aktuální potřeby a dále Vás seznámit s novinkami, které od posledního setkání nastaly. Jednání proběhne opět za účasti vedoucího oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje pana Jakuba Jeřábka.

Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail tvildova@spcr.cz , nejpozději do 9.4.2018.

Těšíme se na setkání s Vámi!

S pozdravem a přáním pěkného dne,

ING. RADKA ŠPLÍCHALOVÁ

regionální manažerka
pro Ústecký a Karlovarský kraj

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Regionální zastoupení pro Ústecký a Karlovarský kraj

Jaroslava Seiferta 2179/9|434 01  Most

GSM: 702 025 922

rsplichalova@spcr.cz | www.spcr.cz

twitter | LinkedIn | facebook