V pondělí 5. března přijal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček obchodního radu Ruské federace v ČR Sergeje Kuzmiče Stupara. Jednání se zúčastnil předseda Krajské hospodářské komory Jiří Aster a předseda Krajské agrární komory Jaroslav Brožka. Cílem schůzky bylo informovat se vzájemně o možnostech rozšíření obchodních vztahů a o zájmu spolupráce českých firem.

„Obchodní zastupitelství Ruské federace v ČR je pro krajskou hospodářskou a agrární komoru důležitým partnerem k prodiskutování možností spolupráce s ruskými firmami. Vedení naší partnerské Vladimirské oblasti navštíví v létě Ústecký kraj a ve spolupráci s našimi podnikatelskými subjekty připravíme poznávací program tak, aby pomohl k dalšímu prohloubení vztahů našich regionů,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

Obchodní rada Ruské federace v ČR Sergej Kuzmič Stupar se svěřil, že rád navštěvuje Ústecký kraj. Uvedl, že ho láká České Švýcarsko a že se setkává i s našimi představiteli firem, jako je například TOS Varnsdorf a Český porcelán Dubí. Potvrdil zájem ruské strany rozšiřovat spolupráci v oblasti průmyslu i zemědělství. „V poslední době se v Rusku snažíme, abychom získali zahraniční investory a zajistili průmyslovou výrobu přímo na území Ruské federace. Některé české firmy již na našem území podnikají,“ uvedl obchodní rada. Zmínil rovněž, že kromě tradičních odvětví se nabízí rozvoj spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Předsedové krajské hospodářské a agrární komory Jiří Aster a Jaroslav Brožka představili aktivity a zaměření členských organizací obou komor. Připomněli též potenciál rozvoje cestovního ruchu, pro přijíždějící turisty i pro podnikatele jsou v poslední době například atraktivní exkurze do malých pivovarů.

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice rovněž nabízí konzultace a semináře českým organizacím a podnikatelům o podmínkách působnosti na ruském trhu, poskytování pomoci a navazování kontaktů s potenciálními ruskými partnery.

Součástí návštěvy obchodního rady Sergeje Stupara v Ústeckém kraji byla návštěva Teplic a prezentace projektu Cesta cti v sídle společnosti Visit Teplice, s.r.o. Součástí projektu Cesta cti je i nabídka návštěvy míst, kde se v minulosti odehrály válečné události a konflikty. Cesta cti je nová turistická trasa zaměřená na podporu turistického ruchu po historických místech v Teplicích. Součástí nabídky je mobilní aplikace a konfigurátor turistických tras. S novým projektem Cesta cti se seznámil hejtman Oldřich Bubeníček a generální konzul Ruské federace v Karlových Varech Michail Ledeněv jako patroni tohoto projektu. Prezentace projektu se zúčastnil i teplický primátor Jaroslav Kubera.

Zleva obchodní rada Ruské federace Sergej Kuzmič Stupar a předseda Krajské agrární komory Jaroslav Brožka