Hledáme kreativní lidi, kteří mají nápady na vylepšení města a dopravy. Inovační centrum Ústeckého kraje spolu s městem Děčínem pořádá Děčín City Hackathon. Koná se na lodi Cargo Gallery (kotviště na Smetanově nábřeží v Děčíně) ve dnech 23. – 25. 3. 2018. Vítězný tým získá 20 000 Kč a další věcné ceny! Účast je zdarma na registraci zde. Hlásit se mohou jednotlivci či již hotové 3-5členné týmy, vítáme i týmy vytvořené v rámci firem. To lze využít jak pro teambuilding, tak i pro propagaci firmy.

Dostanete od nás k dispozici otevřená data, zkušené mentory, najíst i napít a úžasné prostory na lodi Cargo Gallery. Na vás je vytvořit z dat něco prospěšného pro občany města – aplikaci, applet, webovku anebo chytrý koncept. Nejlepší projekty pomůžeme uvést do praxe.

Více informací o programu hackathonu na www.city-hackathon.com