V pondělí 15. ledna se setkal hejtman Oldřich Bubeníček s vedením Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje (KHK ÚK). Novým předsedou KHK ÚK je Jiří Aster, který při jednání potvrdil zájem spolupráce a zájem na společném postupu v oblastech, které mohou zlepšit podnikatelské prostředí v Ústeckém kraji.

„Vítám zájem o zapojení zástupců krajské hospodářské komory do komisí Rady Ústeckého kraje. Jsem přesvědčen, že smlouva o vzájemné spolupráci komory a kraje přinese pozitivní výsledky, společných námětů je celá řada“ řekl při setkání Oldřich Bubeníček.

Nový předseda KHK ÚK také zdůraznil, že by společným zájmem kraje a komory měla být oblast vzdělávání, popularizace a propagace na téma rozvoje podnikání.

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje prostřednictvím svých členských okresních hospodářských komor eviduje více než 700 podnikatelských subjektů. Reprezentuje tak přibližně 80 % pracovníků z celkové zaměstnanosti soukromého sektoru kraje, čímž se řadí mezi významné partnery dalších orgánů státní správy a samosprávy.

Ve smyslu Zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
jako jediný zákonný reprezentant všech podnikatelů v České republice bude
i v nastávajícím volebním období KHK ÚK hledat možná řešení hospodářského růstu našeho kraje, což mimo jiné zahrnuje oblasti vzdělávání, školství, výzkumu, exportu, trhu práce, podnikání, průmyslu, atd.

Předseda KHK ÚK Jiří Aster je současně předseda Okresní hospodářské komory Děčín, prezident Unie komor Labe/Odra a odborný expert v oblasti dopravy. Prvním místopředsedou a současně druhým statutárním zástupcem byl zvolen František Jochman, předseda Okresní hospodářské komory Louny. Valná hromada dále zvolila na další tříleté období z řad svých členských okresních hospodářských komor za místopředsedy Jiřího Dostála, Zbyňka Pěnku, Rudolfa Junga, Dorotheu Kresslovou a Jiřího Kalacha.