Co jsou Inovační vouchery

Dotační program Ústeckého kraje. Podporuje spolupráci firem a výzkumných organizací.

Cílem je, aby firma inovovala své výrobky, služby nebo procesy díky znalostem, které získá od výzkumníků.

Jak Inovační vouchery fungují

Firma se domluví s výzkumnou organizací, jakou službu od ní dostane. Poté požádá o dotaci na tento projekt. Projde-li úspěšně hodnocením, získává voucher – finanční příspěvek, z nějž zaplatí výzkumníkům za jejich práci.

Kdo může žádat

Jakákoliv obchodní společnost nebo podnikající fyzická osoba, která:

– má v Ústeckém kraji sídlo nebo pobočku (reálně zde pracuje).

– má zaměstnance.

S kým lze spolupracovat

Takzvaným poskytovatelem znalostí, který může dodat službu, je jakákoliv výzkumná organizace v ČR ze Seznamu posouzených výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace (www.vyzkum.cz). UJEP je vhodným poskytovatelem znalostí.

Kolik peněz lze získat

Dotace min. 50 000 Kč, max. 199 000 Kč. Žadatel přitom musí vložit minimálně 30 % vlastních prostředků.

Na co lze získat podporu

Nákup služeb potřebných pro inovační aktivity. Například:

– návrhy nových systémů, řešení, zařízení, materiálů, metod.

– vývoj softwaru či hardwaru.

– vývoj materiálu, zařízení, prototypu, polotovaru, funkčního vzorku.

– optimalizace výrobních procesů.

– modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů.

– design nových výrobků.

– diagnostika, testování, měření, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty.

Jak se žádá

Stačí vyplnit on-line žádost na www.icuk.cz, poté ji vytisknout, podepsat a spolu s několika málo přílohami doručit na Krajský úřad.

Jak projekt probíhá

Úspěšná firma uzavře smlouvu s krajem, následně podepíše smlouvu s výzkumnou organizací. Výzkumníci provedou domluvenou práci, kterou jim firma zaplatí, předloží kraji závěrečnou zprávu a získá od něj peníze.

Kdy lze žádat

Program je už nyní vyhlášen. Žádosti je možné předkládat od 20. ledna do 28. února 2018.

Kde získat informace

Vše je na: icuk.cz/inovacni-vouchery.