Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje zvolila své vedení na další tři roky

Dne 6. 12. 2017 proběhlo v Mostě v Hotelu Širák zasedání Valné hromady Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje. Hlavním bodem programu byla volba předsedy, místopředsedů, členů představenstva a dozorčí rady pro období 2017 – 2020.

Předsedou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje byl zvolen Ing. Jiří Aster, předseda Okresní hospodářské komory Děčín, prezident Unie komor Labe/Odra a odborný expert v oblasti dopravy.

1.místopředsedou a současně druhým statutárním zástupcem byl zvolen Ing. František Jochman, LL.M., předseda Okresní hospodářské komory Louny.

Valná hromada dále zvolila na další tříleté období z řad svých členských okresních hospodářských komor:

Místopředsedy: Mgr. Jiřího Dostála, Mgr. Zbyňka Pěnku, Ing. Rudolfa Junga, Ing. Dorotheu Kresslovou, Mgr. Jiřího Kalacha

Ostatní členy Představenstva: Ing. Dalibora Voborského, Jiřího Šnábla, Libora Beránka,
Mgr. Pavlínu Kalitovou, Ing. Vladimíra Zemánka, Ing. Luďka Formana, Ing. Františka Šimka

Členy Kontrolní komise: Ing. Hanu Kameníkovou, Libora Kundráta, Ing. Miroslava Poláka,
Ing. Vladimíra Wagnera, Mgr. Alici Kačerovou, Evu Fišnarovou, Ing. Jitku Nešvarovou.

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje prostřednictvím svých členských okresních hospodářských komor eviduje více než 700 podnikatelských subjektů. Reprezentuje tak cca 80 % pracovníků z celkové zaměstnanosti soukromého sektoru kraje, čímž se řadí mezi významné partnery dalších orgánů státní správy a samosprávy.

Ve smyslu Zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
č.  301/1992 Sb. jako jediný zákonný reprezentant všech podnikatelů v České republice bude
i v nastávajícím volebním období Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje hledat možná řešení hospodářského růstu našeho kraje, což mimo jiné zahrnuje oblasti vzdělávání, školství, výzkumu, exportu, trhu práce, podnikání, průmyslu, atd.

Ing. Martina Francírková

Ředitelka úřadu KHK ÚK