Dne 8. 11. 2017 uspořádala Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje ve spolupráci s Ústeckým krajem krajské kolo polytechnické soutěže „T-PROFI“ – Talenty pro firmy. Záštitu nad soutěží převzal rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
Soutěž proběhla v Chomutově, v rámci výstavy „Vzdělávání 2018“, kterou již tradičně pořádá Okresní hospodářská komora v Chomutově.
Princip akce je založen na účasti smíšeného soutěžního týmu sestávajícího z tří žáků 5. třídy základních škol, tří žáků 2. ročníku střední škol a zástupce firmy, jako kapitána týmu. V rámci soutěže si tak mohou soutěžící ověřit nejen své technické schopnosti prostřednictvím polytechnické stavebnice Merkur, ale také vyzkoušet kreativní přístup při plnění daného zadání.
Krajského kola v Chomutově se zúčastnily čtyři týmy z okresů Děčín, Chomutov, Teplice a Ústí nad Labem. Soutěžící dostali za úkol v časovém limitu tří hodin postavit funkční model, a to Výrobní linku s pásovým dopravníkem.
Vyhodnocení soutěže se ujal předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje Ing. František Jochman, který spolu se zástupcem UJEP a dalšími odborníky z oblasti technického vzdělávání hodnotil průběh i výsledek práce jednotlivých týmů.
První místo a postup do celostátního kola, které se uskuteční v Praze, v dubnu 2017 vybojoval tým z okresu Ústí nad Labem, druhé místo získal tým nominovaný za okres Teplice a třetí místo tým z Chomutova.