Ve dnech 16. – 20. 7. 2017 navštívili zástupci Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a agentury Czech Invest Katalánsko. Návštěva navazovala na jednání se zmocněncem katalánské vlády panem Adamem Casalsem a náměstkem hejtmana Ústeckého kraje panem Jaroslavem Foldynou v dubnu 2017. Cílem pracovní cesty bylo setkání se zástupci vybraných obchodních komor a návštěva chemického areálu v Tarragoně.

Dne 16. 7. 2017 proběhlo setkání v Barceloně s panem Casalsem, kde byl projednán program pracovní cesty.
Dne 17. 7. proběhlo setkání se zástupci Obchodní komory v Barceloně. Hlavními tématy jednání bylo:
–         Chemický průmysl (především v oblasti Petrochemie)
–         Automobilový průmysl (komponenty)
–         Problematika „Smart region“ – výměna zkušeností (především v oblasti zdravotnictví, školství, doprava…)
–         Turistický ruch (podpora především v periferních oblastech)
–         Energetika (společné lobby při komunikaci s EU)
–         Strojírenský průmysl a elektroprůmysl
–         Vzájemná spolupráce technicky zaměřených vysokých škol
–         Výzkum, vývoj, inovace – přenos výsledků VaV do komerční využitelnosti
–         Vzájemná prezentace podnikatelského prostředí
Dne 18. 7. proběhlo jednání v Tarragoně, v areálu ve kterém působí cca 40 chemických firem. Zástupci KHK ÚK a CI prezentovali, dle dohody se Svazem chemického průmyslu ČR, možnosti spolupráce s firmami, zabývajícími se chemií a působícími v Ústeckém kraji. Hlavními tématy byla především legislativa, oblast odborného vzdělávání a možnosti společných projektů.
Dne 19.7. proběhlo jednání se zástupci Obchodní komory v Tarragoně, Reusu a Vallsu, kde byla projednána témata zaměřená především na chemický průmysl, cestovní ruch, lesnictví, zemědělství a oblast vzdělávání.
Výstupy z jednotlivých jednání budou ve spolupráci s kanceláří zmocněnce katalánské vlády zpracovány a projednány s příslušnými firmami a subjekty, kterých se projednaná témata dotýkají. V září 2017 proběhne další setkání v Katalánsku, které již bude odborně zaměřeno.