Dne 8.6.2017 proběhlo setkání zástupců hospodářské komory a agentury CzechInvest s ekonomickým a obchodním radou Velvyslanectví Španělska paní Anou Vich. Téma jednání byly investice, podnikatelské prostředí a případná spolupráce se španělskými firmami. Dalšími tématy byla oblast spolupráce vysokých škol a oblast investic do výsledku výzkumu a vývoje.

Paní Vich v rámci návštěvy ÚK navštívila i některé španělské firmy působící v regionu.