Dne 3.5.2017 proběhlo zasedání dopravního výboru Unie komor Labe/Odra. Součástí zasedání byla Odborná dopravní konference, jejímiž hlavními tématy bylo:

– Aktuální stav přípravy výstavby vodních cest na Labi a Odře v Německu, Čechách a Polsku
– Plánování výstavby železničních spojení mezi Českou republikou a Německem