Praxe je klíč

Umožněte lidem zvýšit úroveň jejich kvalifikace, prohloubit praktické dovednosti a získat odborné kompetence v reálném firemním prostředí. Projekt Vzdělávání praxí přináší efektivní pomoc uchazečům a zájemcům o zaměstnání, osobám po mateřské/rodičovské dovolené a osobám, které jsou znevýhodněné na trhu práce z důvodu vyššího věku nebo nízké kvalifikace.

Výhody na vaší straně

Využijte příležitost spolupracovat s člověkem, který má chuť se aktivně vzdělávat. Můžete ho dobře poznat a otestovat si ho v provozních podmínkách. Zároveň vám budou kompenzovány náklady, které budete mít spojené s jeho vzděláváním.
V případě vaší spokojenosti je možné ho zaměstnat a navázat i dlouhodobý pracovní vztah. Nejvyšší náklady, které s sebou nese zapracování nového zaměstnance, se vám tedy sníží, a zkušební dobu můžete využít efektivněji, protože váš nový zaměstnanec již nebude zcela nový.
Váš zaměstnanec, který bude mentorem, zároveň zdarma absolvuje e-learningový kurz pro rozvoj mentorských dovedností. Získané znalosti bude moci navíc využít i v budoucnu a e-learningový kurz se pro vás stane dalším ušetřeným nákladem.

Jak vzdělávání praxí funguje

V Databázi si nejdříve vypíšete nabídku vzdělávání praxí na konkrétní pozici, ke které se po jejím schválení mohou přihlašovat uchazeči. Ze seznamu přihlášených a schválených uchazečů si následně vyberete vhodného účastníka. Pokud si nevyberete, nevadí, můžete si vypsat novou nabídku a zkusit najít jiného atraktivního uchazeče.
Pro realizaci vzdělávání praxí je důležité, abyste ve svém týmu našli vhodnou osobu, která se bude účastníkovi po celou dobu věnovat jako jeho mentor. Ten absolvuje e-learningový kurz pro rozvoj mentorských dovedností.
A jak dlouho bude vzdělávání praxí trvat? Přesný počet hodin vzdělávání praxí se různí a je definován dle konkrétní pozice. Vy sami se ovšem dohodnete s účastníkem na přesném harmonogramu. A nakonec dojde ke kompenzaci nákladů, které jsou se vzděláváním praxí spojené.

Kdo se může zapojit

Poskytovatelem mohou být právnické osoby nebo OSVČ z komerční i neziskové sféry, které fungují déle než šest měsíců. Důraz klademe na kvalitu vzdělávání praxí, takže vašeho mentora nejen proškolíme, ale máme na něj i některé požadavky. Zejména je třeba, aby byl vaším zaměstnancem minimálně šest měsíců na hlavní pracovní poměr. Také se u vás musí přinejmenším stejně dlouhou dobu primárně věnovat činnosti, ve které účastníka vzdělávání praxí povede. Mentorem můžete být i jako OSVČ a to v oboru, v němž působíte.

Vzdělávání praxí v kostce

Rozpočet          155 milionů Kč
Doba realizace 1. 4. 2016 – 28. 2. 2019
Počet účastníků            2000
Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti pro vás realizujeme ve Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.