Dne 10.4.2017 proběhlo jednání o možnostech regionální spolupráce Ústeckého kraje s Katalánskem. Jednání se zúčastnili zástupci Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna, náměstek hejtmana (náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány) a RSDr. Jaroslav Horák, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje, předseda Komise pro zahraniční vztahy, člen Komise pro rozvoj cestovního ruchu, zástupce Katalánska Adam Casals, vyslanec Katalánské vlády a zástupci Hospodářské komory Ústeckého kraje Ing. František Jochman, předseda a Ing. Martina Francírková, ředitelka úřadu. Tématem jednání bylo projednat možnosti spolupráce s cílem uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci. Stěžejní oblasti společného zájmu jsou chemický průmysl, automobilový průmysl, Problematika „Smart region“ – výměna zkušeností, strojírenský průmysl a elektroprůmysl, výzkum, vývoj, inovace – přenos výsledků VaV do komerční využitelnosti a další.