Ředitel Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické v Ústí nad Labem, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D., se účastnil po boku ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. na půdě Poslanecké sněmovny PČR tiskové konference k tématu kariérního řádu. Akce se účastnili i Ing. Zajíček, ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze a Mgr. František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství.

„Učitelé jako vysokoškolsky vzdělaní odborníci a nositelé vzdělanosti tohoto národa byli dlouhodobě ostudně podhodnoceni. Pokud chceme kvalitního pedagoga, musíme ho kvalitně i zaplatit. Případy návrhů plošného zvýšení platů vždy doprovázela vlna námitek, že nelze takto přidávat každému, že je třeba rozlišovat apod. Mimochodem, většinou od nekompetentních osob či organizací.
A prosím, právě zde máme vytvořen systém, který bude učitele motivovat, který posílí kompetenci ředitelů škol a který zarámuje úspěšnou snahu ministryně školství o stálém zvedání platů pedagogickým pracovníkům. Uvědomme si, že žádný jiný ministr, žádná jiná ministryně nepojmenovala tento problém tak konkrétně  a navíc s komplexním řešením, jako v případě naší současné ministryně školství. A já ji za to jménem pedagogických pracovníků děkuji,“ prohlásil Vítězslav Štefl.
Výborná akce, která mj. opět posune kvalitu vnímání pedagogů laickou veřejností na vyšší úroveň. Kariérní řád se po 20 letech příprav dostává do třetího čtení v Poslanecké sněmovně. V případě schválení novely zákona o pedagogických pracovnících, která kariérní řád učitelů zavádí, a následného schválení senátory a podpisu prezidenta, dostanou učitelé v České republice konečně možnost jasného kariérního postupu a motivační nástroj pro svoji další práci.