Dne 1.4.2017 proběhlo u příležitosti 10 let poskytování služeb setkání pracovníků kontaktních míst projektu MÝTNÉ. Setkání proběhlo v Praze na lodi Labe od 15:00. Byl připraven bohatý program, včetně projížďky po Vltavě, návštěvě kouzelníka, ocenění kontaktních míst, soutěž a další… KHK ÚK získala celkem 2 ocenění. Ukončení programu bylo ve 23:00.

Od 1.1.2007 začala fungovat tzv. první etapa elektronického systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací MÝTO CZ. Provozovatelem elektronického mýtného systému je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Součástí projektu bylo i vybudování většího počtu distribučních míst (na 200) – na čerpacích stanicích a kontaktních míst (15), poskytujících uživatelům systému množství potřebných služeb. Kontaktní místa jsou umístěna v krajských městech ČR a provozují je Krajské hospodářské komory.