Dne 3. dubna 2017 se od 10 hodin konala Konference o systému duálního vzdělávání, kterou pořádala Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Unií komor Labe/Odra. Hlavní myšlenkou konference byla definice systému duálního vzdělávání, vyjasnění názorových odlišností a předvedení fungování systému v praxi v Čechách a v zahraničí. Přivítání se ujal prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, prezident Unie komor Labe/Odra Grzegorz Zaloba a víceprezident Unie komor Labe/ Odra Jiří Aster. Dále vystoupili Uwe Dalichowa z IHK Magdeburg nebo Bernard Bauer z Česko-Německé obchodní a průmyslové komory/AHK a další. Konference byla ukončena náhledem perspektivy a společných akcí v rámci přeshraničí.