Zástupci organizací, které reprezentují většinu firem v nich v Ústeckém kraji, se sešli a řešili stav ve vzdělávání, který neodráží jejich potřeby. Regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR, agentury CzechInvest, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje a SPZ Triangle, p. o. u jednoho stolu společně konstatovali, že je nutné více posílit spolupráci firem a škol. Již dnes se na tomto poli realizují různé činnosti, které zahrnují např. exkurze a stáže pro žáky, besedy s podnikateli, prezentaci pracovních pozic, osvětovou činnost o trhu práce, školení kariérových poradců, apod. Tyto aktivity jsou ale často nahodilé, individuálně zaměřené a s dopadem jen na malou část kraje. Výše zmíněné organizace tedy společně vytvářejí kontaktní místa speciálně zaměřená pomáhat vzájemné spolupráci firem a škol. Současně vytvářejí i přehled firem a škol, které mají zájmem o spolupráci, a který bude sloužit cílenému propojování zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí dle jejich vzájemné poptávky a nabídky. Firmy i školy se tak mohou zapojit do společně organizovaných praxí pro žáky a pedagogy, exkurzí a stáží, propagace pracovních příležitostí, besed se žáky, tvorby materiálů o pracovních pozicích, a do dalších podobných aktivit. Cílem podnikatelů je představovat žákům poptávané profese a pomáhat školám připravovat kvalitní absolventy s dobrým uplatněním na trhu práce.

Zástupci organizací, které reprezentují většinu firem v nich v Ústeckém kraji, se sešli a řešili stav ve vzdělávání, který neodráží jejich potřeby. Regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR, agentury CzechInvest, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje a SPZ Triangle, p. o. u jednoho stolu společně konstatovali, že je nutné více posílit spolupráci firem a škol. Již dnes se na tomto poli realizují různé činnosti, které zahrnují např. exkurze a stáže pro žáky, besedy s podnikateli, prezentaci pracovních pozic, osvětovou činnost o trhu práce, školení kariérových poradců, apod. Tyto aktivity jsou ale často nahodilé, individuálně zaměřené a s dopadem jen na malou část kraje. Výše zmíněné organizace tedy společně vytvářejí kontaktní místa speciálně zaměřená pomáhat vzájemné spolupráci firem a škol. Současně vytvářejí i přehled firem a škol, které mají zájmem o spolupráci, a který bude sloužit cílenému propojování zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí dle jejich vzájemné poptávky a nabídky. Firmy i školy se tak mohou zapojit do společně organizovaných praxí pro žáky a pedagogy, exkurzí a stáží, propagace pracovních příležitostí, besed se žáky, tvorby materiálů o pracovních pozicích, a do dalších podobných aktivit. Cílem podnikatelů je představovat žákům poptávané profese a pomáhat školám připravovat kvalitní absolventy s dobrým uplatněním na trhu práce.