V úterý 14. března se žáci 3. ročníku učebního oboru instalatér Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické v Ústí nad Labem zúčastnili oborové soutěže, pořádané Střední školou ESOZ Chomutov. Soutěž, jejíž název byl „Plastování“, byla zaměřena na praktickou instalaci trubních rozvodů z plastů v simulované instalační šachtě a také z části teoretické. Daniel Jaroš a Jan Lachman, zástupci naší školy, si poradili se zadáním velmi dobře a v konečném součtu získaných bodů obsadili výborné druhé místo, za což jim patří velký dík. Úspěšné žáky na soutěž připravoval učitel odborného výcviku Ludvík Hrtánek, který má rovněž velký podíl na tom, že za našimi reprezentanty skočila další čtyři družstva z jiných škol včetně školy pořádající. „Tento obor patří mezi našimi stavebními obory mezi nejúspěšnější a zaměstnavateli nejžádanější, takže i z tohoto hlediska pro dobré jméno naší školy jsem za tyto skutečnosti, věřte, velmi rád,“ dodal ředitel školy, Vítězslav Štefl.