Zlato pro SPŠ stavební a SOŠ stavební a technickou v Ústí nad Labem
Dne 14. března 2017 se Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická v Ústí nad Labem zúčastnila krajského kola celostátní soutěže Automechanik Junior, které pořádala SŠTG a Automobilní Chomutov. Vyhlašovatelem soutěže je MŠMT ČR, Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR a sekce profesního vzdělávání v autooborech při SAČRu. Soutěž je zařazena do akce „České ručičky“. Školu reprezentovali žáci třídy 3MO Jakub Šťastný a Jan Červinek. Soutěž byla náročná nejen časově, ale i vědomostně. Reprezentanti jednotlivých škol z celého Ústeckého kraje se museli poprat s nástrahami na 12 stanovištích praktické části, zvládnout písemnou, testovou a poznávací část. Žáci všechny úkoly plnili průběžně velmi dobře. A výsledek? Naprosto super umístění obou našich žáků. Jan Červinek se umístil na 2. místě a Jakub Šťastný celou soutěž vyhrál. Vzhledem k dohodnutým pravidlům v rámci Ústeckého kraje na celostátní soutěž postupuje tedy jen Jakub Šťastný, i když by si to zasloužili oba. Celostátní kolo se uskuteční v Service Training Center Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav. Oběma reprezentantům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Na celostátní soutěž do Mladé Boleslavi také postoupil i žák oboru karosář Jakub Verbný. Všem postupujícím přejeme pevné nervy a úspěch v měření sil se soutěžícími z celé republiky. Poděkování také všem učitelům odborných předmětů a odborného výcviku, kteří se podíleli na přípravě žáků během jejich studia. „Víc takových žáků si jistě přeje každý ředitel školy a já jsem na tyto výsledky velmi hrdý. Jsou to naši zlatí autaři. Držím jim palce,“ dodal ředitel školy Vítězslav Štefl.