Ve středu 22. února 2017 byly vyhlášeny regionální výsledky již 9. ročníku výzkumu Město pro byznys pro Ústecký kraj. Podnikatelsky nejpřívětivějším městem severočeského regionu se stalo Ústí nad Labem. Letos poprvé pořadatelé spolu s agenturou CzechInvest vyhlásili také novou kategorii Investičně atraktivní region. Soutěžící obce, města i svazky obcí jsou v ní hodnoceny na základě přístupu místních samospráv vůči podnikům a připravenosti podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice. Vítězem této kategorie se v Ústeckém kraji stalo město Most.

„Má bohaté zkušenosti se zahraničními investicemi a úspěšně využívá své geografické polohy v centru Ústeckého kraje, v blízkosti hlavního města, a zároveň téměř u hranic s Německem. Nemalou roli u vítěze hraje také fakt, že je vlastníkem průmyslové zóny, kam v posledních letech míří celá řada významných investic. Most aktivně podněcuje podniky, aby se účastnily městských akcí, zapojily se do podpory vzdělávacího systému a spolupracovaly se školami,” okomentovala volbu poroty ředitelka ústecké kanceláře agentury CzechInvest Alena Hájková, která ocenění předala Ivě Mazurové, vedoucí Odboru rozvoje a dotací města Most.

Více informací na www.mestoprobyznys.cz.