Ústí nad Labem, Litoměřice a Děčín se v tomto pořadí staly v letošním roce nejpřívětivějšími městy pro podnikání. V rámci devátého ročníku stejnojmenného srovnávacího výzkumu Město pro byznys získaly nejvíc bodových ocenění. Ocenění převzali představitelé měst při setkání Svazu měst a obcí na krajském úřadu Ústeckého kraje.

„Jsem rád, že právě naše krajské město je v regionu lídrem v pozitivním postoji k podnikání. Jeho čelní umístění v soutěži dokazuje, že podmínky pro byznys jsou zde dobré a náš kraj rozhodně není tak zapomenutým místem, jak si o nás zbytek republiky myslí. Právem tak patří všem v Ústí nad Labem, stejně jako v Litoměřicích a v Děčíně, poděkování za kvalitní práci. A to nejen pracovníkům ve veřejné správě,“ dodává k ocenění hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotil podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. A právě ve druhé jmenované oblasti, kterou mohou radnice přímo ovlivnit, Ústí nad Labem excelovalo. „Přiznám se, že jsem to nečekala. Jde o ocenění práce všech mých kolegů a úředníků. Je to o lidském přístupu, využívání moderních technologií a vytvoření přívětivého prostředí pro podnikatele, aby mohli poskytovat své služby co nejkvalitněji,“ řekla při převzetí ocenění primátorka města Věra Nechybová. A je to právě přístup živnostenského odboru magistrátu, který dělá z města to podnikatelsky nejpřívětivější. Není asi překvapením, že ve srovnání s ostatními městy v regionu vyniká Ústí nad Labem nejvyšším podílem registrovaných firem. Ty se mohou opřít také o dostatek učňů a studentů v odborném vzdělávání. Také v tomto kritériu nad ostatními samosprávními celky v regionu město vyčnívá. Další plusové body získal magistrát za přehledné a po informační stránce vyhovující webové stránky a za příkladnou komunikaci s podnikateli.
Druhé Litoměřice bodují především velkým podílem podnikajících fyzických osob, vysokým objemem získaných evropských dotací a vysokými kapitálovými výdaji. Děčín, který skončil třetí, je zase městem s nejvyšším počtem živnostníků v kraji a jeho živnostenský úřad reaguje úplně nejlépe a nejrychleji na dotazy týkající se podnikání.
V rámci letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se pořadatelé ve spolupráci s agenturou CzechInvest rozhodli vyhlásit novou kategorii nazvanou Investičně atraktivní region. Cílem nové kategorie je prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu. Vítězem prvního ročníku se v Ústeckém kraji stalo město Most, které získalo vysoký počet bodů jak v „tvrdých“ kategoriích hodnotících počty podnikatelů nebo nabídku pracovních míst. Kladně byla hodnocena také nabídka pracovních mít nebo investice do infrastruktury i zavádění nových neotřelých postupů v oblasti podpory vzdělávání.
Výzkum Město pro byznys hodnotí všechna města a obce s rozšířenou působností. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.