Vážení podnikatelé,

vydali jsme pro vás příručku, která vám přehledně a srozumitelně představí nový zákon o zadávání veřejných zakázek.
Veřejné zakázky 2016
  • vysvětlí vám důvody vzniku nové právní úpravy,
  • seznámí vás se základními pojmy v oblasti veřejných zakázek,
  • představí vám základní dělení veřejných zakázek,
  • dočtete se o hlavních změnách, které nový zákon přináší a
  • představíme vám i metodiky k veřejným zakázkám.

Související soubory