Ve čtvrtek 2. února se uskutečnila druhá společná schůzka vedení kraje s představiteli dopravců – zaměstnavatelů řidičů – a jejich odborářů. Po sérii separátních jednání jak s centrálními orgány, tak s dopravci, navrhl kraj způsob, jak navýšit dopravcům prostředky na zvýšení mezd řidičů dle říjnového nařízení vlády.

„Děkuji všem za konstruktivní přístup k jednání. Máme podklady od dopravců a po doladění detailů začneme připravovat dodatky smluv,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Komínek. Náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna rekapituloval jednání, která k problematice na vládní úrovni proběhla, a dodal: „K našim žádostem o posouzení možností, jak peníze dopravcům poslat, byly některé instituce zdrženlivé.“
S dopravci vedl kraj individuální jednání o možném uzavření dodatků. Ty jsou ovšem podle zákona možné pouze v maximální částce 5,7 mil. Kč u jedné stávající smlouvy. U dopravců to je tedy řešení při uzavření takových dodatků na dobu zhruba od několika měsíců do dvou až tří let. Aktuálně se projednává s každým dopravcem zvlášť, jak bude situaci řešit po uplynutí této doby. Někteří již sdělili, že si zvládnou na další roky tyto finance sami ušetřit a s těmi ostatními stále jednáme.
V ostatních krajích je situace obdobná jako v Ústeckém kraji. Například v Libereckém kraji budou situaci řešit podobným způsobem uzavření dodatků v maximální možné výši, kterou umožňuje zákon o veřejných zakázkách. V některých krajích ovšem takto daleko v jednáních nejsou vůbec.
Odboráři informovali, že jejich stávková pohotovost stále trvá. Není však zřejmé, proti komu by byla stávka mířena. Vládní nařízení stanovuje, že mají řidičům přidat jejich zaměstnavatelé. Oni tedy rozhodnou o tom, zda na výplatních páskách nejdou ti řidiči, kteří mají podle rozhodnutí vlády nárok na navýšení, očekávané vyšší částky. Ústecký kraj nemá žádné smluvní závazky vůči zaměstnancům dopravců. Smlouvy jsou uzavřeny mezi krajem a dopravcem, který pro kraj zajišťuje autobusovou dopravu.
Přestože dopravci argumentují tím, že nemají na navýšení mezd finance, protože podle jejich slov kraje neplatí dost, byli to právě oni, kdo si stávající finanční podmínky sami určili při soutěžení veřejné zakázky. Sami tedy ve veřejné soutěži rozhodovali o budoucnosti svého podnikání, o podnikatelském riziku.
„Ústecký kraj má zájem na zachování plného rozsahu autobusové dopravy a v rámci zákonných možností je připraven dopravcům v jejich nelehké situaci pomoci,“ uzavřel jednání náměstek Komínek.