O aktivním zapojení Ústeckého kraje do projektu Smart Region jednali v těchto dnech jeho představitelé se zástupci relevantních institucí, které se danou tématikou úzce zabývají. Cílem schůzky je vznik odborné komise s cílem zajistit zlepšení kvality a životního prostředí v regionu.

 
 „Podporu inovativním technologiím v rámci kraje jsme definovali již při koaličním jednání, společně jsme v tomto směru také vyslovili prioritu zaměřit se na technické obory v oblasti vzdělávání,“ vysvětlil na úvod schůzky 1. náměstek hejtmana Martin Klika. Konkrétně se k problematice vyjádřili reprezentanti Univerzity J. E. Purkyně, Radek Soběhart  a Libor Pacovský, kde se již téměř rok projektem Smart City – Smart Region zabývají na výzkumné bázi. Podnětné informace k další práci předali na schůzce dva z členů Czech Smart City Clustr. Na schůzce nechyběl ani Miroslav Cingl, zástupce Inovačního centra Ústeckého kraje, které se bude dále úzce podílet na konkrétních krocích v rámci celého projektu Smart Region.
Koncept Smart Region usiluje o udržitelný růst a vyvážený vztah mezi městy a venkovem, za pomocí nových technologií neustále zvyšuje kvalitu infrastruktury a služeb v řadě oblastí od energetiky, dopravy, například přes zdravotnictví, sociální služby a vzdělávání, až po bezpečnost.