Praha, 30. ledna 2017Vláda dnes projedná zavedení nové dávky nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Zaměstnavatelům způsobí další potíže, protože budou muset prakticky ze dne na den zajistit náhradu za pečujícího zaměstnance, přičemž doba, za kterou náhrada bude potřeba, nebude předem určena a může trvat až tři měsíce. MPSV vyčíslilo náklady na více než 2 mld. Kč, zároveň ale připouští, že nedokáže dobře odhadnout počet lidí, kteří budou dávku čerpat. Opatření si vyžádá 65 nových úřednických pozic.

„Hospodářská komora ČR nesouhlasí se zaváděním nových sociálních dávek v dnes již tak nepřehledném a administrativně komplikovaném systému české státní sociální podpory. Předložená úprava je nesystémová a ze své podstaty pouze dočasná,“upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, podle něhož navrženou úpravu je třeba zasadit do kontextu aktuálně navrhovaných změn nemocenského pojištění, např. otcovská poporodní péče či zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti.
„V současné době, kdy zaměstnavatelé čelí každoročnímu razantnímu navyšování minimální mzdy, hrozbě zrušení tzv. karenční doby a zavedení povinných „sick days“ či probíhající novelizaci zákoníku práce, patří toto opatření mezi jedno z nejvíce zatěžujících,“ dodává Dlouhý. Nová dávka nejenže zvýší podnikatelům administrativní zátěž (formuláře, úprava účetních systémů, výdaje na kontroly atd.), ale především může ochromit celý provoz.
Hospodářská komora ČR má také obavy ze zneužívání dávky. V případě skutečně dlouhodobých zdravotně komplikovaných případů je pravděpodobné, že zaměstnanec bude dávku čerpat opakovaně, a to i v rámci jednoho roku, přičemž zaměstnanci mohou snadno hřešit na zvýšenou ochranu, kterou návrh nabízí. Krom dávky dlouhodobého ošetřovného navíc zaměstnanci mohou pobírat od nemocných osob peníze v podobě příspěvků na péči, což by navíc v kombinaci s nárokem na ostatní dávky mohlo být pro pobíratele velmi výhodnou alternativou k práci.