K čerpání je pro rok 2017 připraveno celkem 11 milionů korun. Tento dotační titul umožňuje všem jednotkám požární ochrany získat dotaci na výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících požárních zbrojnic a nákup nové techniky a požárního vybavení.

Tisková zpráva ze dne 27.1.2017

 

„Ústecký kraj pravidelně podporuje jak dobrovolné, tak i ty profesionální hasiče. Věřím, že tyto dotace hasičům pomohou při rekonstrukci a modernizaci zbrojnic i nákupu nové techniky, která je neodmyslitelná pro jejich zodpovědnou a náročnou práci,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

V rámci Programu na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje. O dotaci můžete žádat od 2. února od 9:00 do 24. února do 13 hodin. Veškeré informace a formuláře jsou k nalezení na http://www.kr-ustecky.cz/program-na-podporu-jsdho-a-ostatnich-slozek-izs/d-1708233/p1=204744

V loňském roce uspělo celkem 38 žadatelů o dotaci.