Firmy a živnostníci z Ústeckého kraje mohou ode dneška (20. ledna) žádat v programu Inovační vouchery až o 120 000 korun na společný projekt s výzkumnou organizací. Podat elektronickou žádost je možné přes web Inovačního centra Ústeckého kraje anebo přímo na webu Ústeckého kraje až do 26. února 2017.

Dotace je určena pro firmy z Ústeckého kraje, které chtějí inovovat svůj produkt, službu anebo výrobní či pracovní procesy a pro společný projekt se spojí s výzkumnou organizací. Celková alokace programu, který již potřetí vyhlašuje Ústecký kraj a administruje Inovační centrum Ústeckého kraje, činí pro tento rok 2 miliony korun; to je téměř o třetinu více než v loňském roce.
Zájem o Inovační vouchery každým rokem roste. Jen loni jsme přijali více než 50 žádostí, přičemž schválených bylo nakonec 15 projektů. Nárůst celkové alokace nám umožní letos podpořit více projektů,“ vysvětluje Josef Svoboda, vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.
„Díky Inovačním voucherům jsme mohli inovovat kosmetickou řadu určenou pro citlivou pleť. Spojili jsme se s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a nechali si analyzovat specifické bioaktivní látky v rostlinných extraktech určené pro inovované kosmetické přípravky. Výsledky měření jsme využili nejen pro inovaci, ale i odbornou propagaci celé kosmetické řady,“ říká manažerka výroby a vývoje Jana Wittgruberová ve společnosti Nobilis Tilia, úspěšného žadatele z uplynulých výzev programu Inovační vouchery Ústeckého kraje.
Firmy a výzkumné organizace se o přidělení dotace dozvědí již v dubnu 2017, na realizaci společného projektu pak mají čas do konce ledna 2018.
O Inovačním centru Ústeckého kraje (ICUK)

 Inovační centrum Ústeckého kraje založily v listopadu 2015 společně Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Krajská hospodářská komor Ústeckého kraje. Jeho cílem je podpora podnikání, inovací ve firmách a spolupráce výzkumných organizací a firemního sektoru. ICUK pořádá např. festival start-upů FestUp, nabízí inkubační a akcelerační programy na podporu podnikání, a spolu s Ústeckým krajem spravuje dotační program na podporu spolupráce firem a výzkumných organizací Inovační vouchery.

Kontakt pro média:              Ondřej Klein, klein@icuk.cz, 774 156 477