Dne 10. 1. 2017 proběhlo setkání předsedy KHK ÚK Ing. Františka Jochmana, LL.M. s generálním konzulem ČR v Drážďanech PhDr. Jiřmí Kudělou, PhD. Tématem setkání bylo především nastavení spolupráce v oblasti uznávání kvalifikací na obou stranách hranice, problematika společného trhu práce a příprava návštěvy předsedy vlády Saska v Ústeckém kraji.