Obor silniční dopravy se aktuálně potýká s nedostatkem řidičů. Tento nedostatek řidičů je patrný jak v nákladní, tak i osobní dopravě. Na tuto situaci reaguje Regionální sektorová dohoda Ústeckého kraje, která byla podepsána v létě roku 2016. Jedním z úkolů sektorové dohody je najít cestu, jak zapojit učňovské školství do procesu tvorby budoucích řidičů osobní a nákladní dopravy. Dohoda předpokládá vznik pilotního projektu jednoročního studia oboru 23-55-H/02 Karosář – řidič silniční dopravy, který by se spustil ve dvou školách, v Chomutově a Ústí nad Labem od školního roku 2017/2018. Studium je určeno pro absolventy všech oborů středního vzdělání.

K naplňování této Sektorové dohody se sešli dne 10. 1. 2016  zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, dopravní firmy, ČESMAD BOHEMIA a zapojené školy.