Dne 9. 1. 2017  proběhlo sektání zástupců KHK ÚK s „novým“ vedením Ústeckého kraje. Cílem setkání bylo vyhodnotit spolupráci za rok 2016 a nastavit priority pro rok 2017. Hlavními prioritami jsou především podpora kvalifikované pracovní síly do průmyslu, podpora inovačního potenciálu místních firem a ekonomiky, pomoc místním firmám na zahraniční trhy a spolupráce při restrukturalizaci Ústeckého kraje s odkazem na Usnesení vlády ČR  ze dne 9. 1. 2017. Forma spolupráce obou subjektů bude konkretizována v Prováděcí smlouvě pro rok 2017.