Prezentace firem

     Asistenční centrum, a. s.
Společnost Asistenční centrum, a. s. se již od roku 1996 specializuje na poradenství v oblasti získávání dotací z fondů EU a státního rozpočtu ČR pro firmy, školy, vzdělávací instituce,  obce a nestátní neziskové organizace
- více než 80% úspěšnost námi zpracovaných projektových žádostí o dotace
- detailní znalost procesu hodnocení projektů
- více než 900 zpracovaných úspěšných projektových žádostí o dotaci
- získaná podpora pro klienty ve výši přesahující 8 mld. Kč
- kvalifikovaný tým více než 50 odborných specialistů s bohatými praktickými  zkušenostmi z dané oblasti podpory
- odměna závislá na výši přidělené dotace pro klienta
Sídlo: Sportovní 3302, 434 01  Most
IČO: 63144883
 
Zástupce: Ing. Fratišek Jochman
Telefon: 476 105 840

   SILNICE GROUP a. s.

- Provádění inženýrských staveb
- Recyklace za studena
- Výroba asfaltových směsí 
- Nákladní automobilová doprava
- Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
IČO: 62242105
 
Telefon: 224 032 420
E-mail:
info@silnicegroup.com