Pracovní porada ředitelů OHK sdružených v KHK ÚK

Dne 17. 2. 2012 proběhla pracovní porada ředitelů OHK sdružených v KHK ÚK. Hostem jednání byli kromě volených zástupců KHK ÚK i zástupci Česko Pobaltské obchodní komory, kteří představili aktivity komory a současně  byly domluveny i konkrétní formy spolupráce.