Hospodářské komoře se podařilo získat více než 80 mil. Kč na rozvoj podnikání.

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj v letošním roce intenzivně jednali s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o přípravě…

celý článek

SEKTOROVÉ DOHODY

Nový projekt zaměřený na rozvoj lidských zdrojů v chemickém průmyslu v Ústeckém kraji V dubnu 2014 byla zahájena realizace projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení…

celý článek

Ministra MPO ČR Ing. Jana Mládka, CSc. hostila Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Dne 23. června 2014 navštívil Ústecký kraj na pozvání hospodářské komory ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Jednání, které proběhlo v rámci zasedání Představenstva Krajské hospodářské komory…

celý článek

Při OHK Most byla založena Odborná sekce Strojírenství

Okresní hospodářská komora v Mostě považuje strojírenství za klíčový průmyslový a podnikatelský obor, který má vedle hornictví, chemie a energetiky v regionu Severozápadních Čech velkou…

celý článek

Blahopřání Vladimíru Dlouhému ke zvolení do čela HK ČR

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček spolu s Františkem Jochmanem, předsedou Krajské hospodářské komory ÚK, zaslali blahopřejný dopis panu Vladimíru Dlouhému, který byl nedávno na plzeňském sněmu…

celý článek

Zaměstnavatel 2014 – soutěž nejen pro společensky odpovědné firmy

Agentura Osmý den oceňuje zaměstnavatele, kteří na pracovním trhu dávají stejnou šanci i lidem se znevýhodněním.Obecně prospěšná společnost Agentura Osmý den, o.p.s. je přední organizací v Ústeckém…

celý článek

Inovace a technologický transfer – výzva a příležitost pro Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje hostil ve svých prostorách závěrečnou konferenci, která zakončila tříletou přeshraniční spolupráci v rámci projektu Propojení vědy a výzkumu pro malé a střední…

celý článek

"Sociálně vyloučené lokality a zaměstnanost"

Dne 14.5.2014 proběhl v Ústí nad Labem Kulatý stůl na téma "Sociálně vyloučené lokality a zaměstnanost", který byl uskutečněn v rámci projektu "Regiony v centru dění". Jednání se zúčastnili…

celý článek

Kulatý stůl-Operační program Zaměstnanosti

dne 13. 5. 2014 proběhlo v Praze za účasti zmocněnce vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj a ministryně MPSV ČR pracovní setkání u kulatého stolu k tématu Operační program Zaměstnanost…

celý článek

Setkání Pracovní skupiny pro chemický průmysl

Dne 30. 4. 2014 proběhlo další setkání Pracovní skupiny pro chemický průmysl při Krajské hospodářské komoře Ústeckého kraje. Jednání proběhlo formou workshopu k návrhům řešení problematik v oblasti…

celý článek

Nový projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Hejtman Oldřich Bubeníček dnes přijal předsedu Regionální rady odborových svazů ČMKOS Ústeckého kraje Jiřího Cingra a ředitelku Krajské hospodářské komory ÚK Martinu Francírkovou. Ti hejtmana seznámili…

celý článek

S velvyslancem Peterem Weissem o slovensko-české spolupráci

Do krajského města dnes přijel na pozvání hejtmana Oldřicha Bubeníčka velvyslanec Slovenské republiky v ČR Peter Weiss. Doprovázel jej obchodně-ekonomický rada velvyslanectví Ivo Hanuš. Slovenský ambasador…

celý článek

Tisková zpráva veletrhu TECHNODAYS 2014

Ve dnech 24.-.26. dubna 2014 uspořádala Okresní hospodářská komora v Chomutově 2. ročník veletrhu pod názvem "TECHNODAYS'' v Městském divadle a na venkovním prostranstvím před divadlem.Celou…

celý článek

Inovace a technologický transfer-výzva a příležitost pro Ústecký kraj

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci na téma podpory vědy, výzkumu, inovací a transferu technologií, která se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka…

celý článek

Co přineslo 10 let členství v Evropské Unii České republice a její ekonomice aneb poučme se pro nové programovací období

Dne 24. dubna 2014 proběhl v prostorách Poslanecké sněmovny PČR seminář, jehož cílem bylo shrnout zkušenosti v oblasti dotací získané za 10 let členství České republiky v Evropské Unii a tyto…

celý článek

prvnípředchozí1 2 3 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 následujícíposlední