O nás

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje byla dne 21. listopadu 2000 zapsána do registru sdružení, podle § 20i zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, jako dobrovolné sdružení všech sedmi okresních hospodářských komor působících v Ústeckém kraji, u OÚ Děčín pod. č.j. 83163/2000 (pod názvem Krajská hospodářská komora Ústí nad Labem se sídlem v Děčíně). Na základě legislativních změn je v současné době KHK ÚK registrována ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 9071.

Změna názvu komory na Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48 byla úředně provedena ke dni 10. března 2003. S účinností od 1. 6. 2007 došlo ke změně sídla na Mírové náměstí 37, 400 01  Ústí nad Labem.

Důvodem založení této organizace bylo přizpůsobení se krajským strukturám zejména veřejné správě, přičemž představitelé KHK UL nadále preferují, aby základním článkem v systému hospodářských komor zůstala komora okresní, posléze oblastní.

Nejvyšším orgánem Krajské hospodářské komory Ústí nad Labem je valná hromada, kterou tvoří především předsedové jednotlivých Okresních hospodářských komor a dále čtrnáctičlenné představenstvo složené z předsedů Okresních hospodářských komor a zástupců členů Okresních hospodářských komor.

Kontrolním orgánem Krajské hospodářské komory Ústí nad Labem je dozorčí rada, která je složena z předsedů dozorčích rad jednotlivých Okresních hospodářských komor.