Dotační informační newsletter

       Krajské hospodářské komory

       Kraje Vyšočina

 

          září 2020

 

 

Odborný partner:

Asistenční Centrum
VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Vyhlášení výzev OP PIK Inovace, Aplikace a Potenciál

Aktuálně byly vyhlášeny poslední zajímavé dotační výzvy v tomto programovacím období. Jedná se o programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve firmách. Můžete získat zajímavé finanční prostředky na nákup výrobních technologií, na mzdy vývojových a odborných pracovníků a na investice do infrastruktury pro výzkum a vývoj.

 

Vzhledem k tomu, že programy pro nové dotační období 2021 - 2027 budou s největší pravděpodobností vyhlášeny s cca roční prodlevou, jsou výše uvedené dotační programy na dlouhou dobu jedinými možnostmi pro podnikatele, jak získat zajímavou finační podporu pro své podnikání.

Do konce programovacího období 2020 zbývá pouze 9,3 mld. Kč, které budou nyní vyčerpány.

Aplikace

Dotace na mzdy vývojových pracovníků a na další související náklady při výzkumu a vývoji nových výrobků, materiálů, technologií, apod. Pro malé, střední a velké podniky.
Dotace až 70 %, v objemu 2 - 50 mil. Kč (100 mil. v případě účinné spolupráce).

Vyhlášení 1. 9. 2020, příjem žádostí 14. 9. 2020 - 15. 12. 2020.

Stručné resumé ZDE

Inovace

Dotace na pořízení výrobních technologií pro zavedení výroby inovovaných výrobků a výrobních procesů. Pro malé a střední podniky, vyjímečně pro velké firmy.
Dotace 45 / 35 / 25 % pro malé / střední / velké firmy, v objemu  
1 - 75 mil. Kč.

Vyhlášení 1. 9. 2020, příjem žádostí 15. 10. 2020 - 29. 1. 2021.

Stručné resumé ZDE

Potenciál

Dotace na pořízení infrastruktury (technologie, stavba) pro výzkumně vývojové účely. Pouze pro malé a střední podniky, vyjímečně pr velké firmy.
Dotace 50 % bez ohledu na velikost firmy, v objemu 2 - 50 mil. Kč.

Vyhlášení 28. 8. 2020, příjem žádostí 4. 9. 2020 - 23. 11. 2020.

Stručné resumé ZDE
PLÁNOVANÉ VÝZVY

Další zajímavé plánované výzvy na rok 2020

Na závěr tohoto roku jsou dále chystány dotační výzvy pro podnikatele, které mohou být zajímavým nástrojem pro rozvoj firem. Programy budou určeny pro digitalizaci firem, tj. na nákup HW, SW, ale i na pořízení výrobních technologií s cílem automatizace a robotizace výroby a dále na úspory energií.

ICT a sdílené služby - Digitální podnik

Dotace na investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících, anebo využívání ICT řešení. Tato oblast nebyla dosud v tomto dotačním období vyhlášena, jedná se tak o ojedinělou možnost pro nákup HW a SW. Pro malé, střední i velké podniky.
Výše dotace bude upřesněna. Výzva bude vyhlášena podle disponibilních finančních prostředků.

Vyhlášení 1. 10. 2020, příjem žádostí 5. 1. 2021 – 6. 4. 2021.

Technologie - Průmysl 4.0

Dotace na pořízení výrobních a nevýrobních technologií pro digitální transformaci podniku, tzn. pořízení strojů, přístrojů, HW, SW a dalších ICT technologií pro posun v automatizaci a robotizaci výroby, podnikových procesů, atd. Pro malé a střední podniky.
Dotace 45 / 35 % pro malé / střední firmy, v objemu. 1 - 40 mil. Kč.


Vyhlášení 1. 10. 2020, příjem žádostí 5. 1. 2021 – 6. 4. 2021.

Stručné resumé ZDE

Úspory energie

Dotace na veškerá opatření, která spoří energie, tj. od zateplování, výměny oken, přes využití odpadního tepla, výměnu osvětlení, OZE, až po výrobní technologie, pokud jimi nahradíte stávající energeticky náročné technologie. Pro malé, střední i velké podniky.
Dotace 50 / 40 / 30 % pro malé / střední / velké firmy, v objemu 0,5 mil. Kč - 15 mil. Kč.


Vyhlášení 24. 11. 2020, příjem žádostí 24. 11. 2020 – 30. 6. 2021.

Stručné resumé ZDE
ZRUŠENÉ VÝZVY

MPO zrušilo některé zajímavé výzvy OP PIK

S ohledem na vyčerpání finančních prostředků zrušilo Ministerstvo průmyslu a obchodu některé zajímavé výzvy pro podnikatele z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Zrušeny byly výzvy do programů Marketing (zahraniční výstavy a veletrhy) a Školicí střediska (infrastruktura pro školení zaměstnanců). Dále byly také zrušeny výzvy do programů Nemovitosti (rekonstrukce starších objektů a brownfieldů) a Technologie pro začínající podniky (nákup technologií a vybavení provozoven).

Na základě zákona č. 301/92 Sb. byla ustanovena Hospodářská komora České republiky jako reprezentant všech podnikatelů v České republice. Dle tohoto zákona §4, odst. 1b) spolupracuje Hospodářská komora České republiky s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu pro podnikatele. Z tohoto důvodu vás oslovujeme jménem Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina s informacemi z Ministerstva průmyslu a obchodu o nových dotačních výzvách a možnosti překládání žádostí o finanční podporu z vybraných dotačních programů, které Ministerstvo průmyslu a obchodu pro podnikatele vyhlásilo.
Copyright © 2016 Hospodářská komora ČR,
odborným zpracovatelem je Asistenční centrum, a.s.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte:

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina
e-mail: info@khkvysocina.cz


Asistenčni centrum, a.s.
e-mail: info@asistencnicentrum.cz