Dotační informační newsletter

       Krajské hospodářské komory

       Kraje Vyšočina

 

           Květen 2021

 

 

Odborný partner:

Asistenční Centrum
PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY

Dotační prostředky z Modernizačního fondu

Dne 26. 4. 2021 byly v Modernizačním fondu vyhlášeny první výzvy, a to konkrétně do programu HEAT. Výzvy jsou vyhlášeny zvlášť pro malé projekty s podporou do 15 mil. EUR a pro velké projekty s podporou nad 15 mil. EUR. Smyslem programu je podpora rychlého přechodu tepláren na čisté zdroje energie, ze kterých budou teplo vyrábět. Příjem žádostí je žadatelům umožněn od 24. 5. 2021 do 14. 1. 2022.

V květnu pak bude navazovat vyhlášení dalších výzev, mímo jiné do programu RES+, o který v předregistracích projevili žadatelé mimořádný zájem. Program bude určen na podporu instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE), jako jsou fotovoltaické elektrárny, geotermální zdroje energie, větrné elektrárny a malé vodní elektrárny. Vzhledem k mimořádnému zájmu o tento program doporučujeme zahájit přípravu žádostí o dotace co nejdříve.


Bližší informace
ZDE

Dotační prostředky z OP PIK

ICT a sdílené služby - digitální podnik
důležité změny v očekávané dotační výzvě

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně připravuje podnikateli velmi očekávanou výzvu na nákup HW a SW s cílem zvýšit stupeň digitalizace ve firmách. Od prvního oznámení o chystané výzvě došlo aktuálně v přípravě k několika důležitým změnám:
  • posun vyhlášení výzvy na 28. 6. 2021, příjem žádostí
    2. 9.2021 - 11. 10. 2021
      
  • minimální výše dotace bude činit 1 mil.
  • výzva bude rozdělena na dvě – jedna bude pro méně rozvinuté regiony, tj. Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko a druhá pro přechodové regiony, tj. Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod.

Méně rozvinuté regiony
budou mít míru podpory 35 % a 45 % pro střední a malé podniky. Přechodové regiony budou mít míru podpory 30 % a 40 % pro střední a malé podniky. Z toho vyplývá, že např. střední podnik v přechodovém regionu bude muset v rámci projektu investovat min. 3,333 mil. Kč, malý podnik pak min. 2,5 mil. Kč, aby se mohl této výzvy zúčastnit.

Stručné resumé
a bližší informace ZDE


Aplikace

Dotace na mzdy vývojových pracovníků a na další související náklady pro výzkumu a vývoji, jako je materiál, smluvní výzkum, reřijní náklady apod. Pro malé, středí i velké podniky a výzkumné organizace.

Výzva: 28. 5. 2021
Příjem žádostí 15. 6. 2021 - 31. 7. 2021

Stručné resumé a bližší informace ZDE

Inovace

Dotace na pořízení technologií pro zavedení výroby inovovaných výrobků a výrobních procesů. Pro malé a střední podniky. Pro velké firmy poze u projektů zaměřených na nízkouhlíkové hospodářství a ochranu životního prostředí.

Výzva: 28. 5. 2021
Příjem žádostí 15. 6. 2021 - 30. 9. 2021


Stručné resumé a bližší informace ZDE

Potenciál

Dotace na pořízení infrastruktury (technologie, stavba) pro výzkumně vývojové účely. Pouze pro malé a střední podniky. Pro velké firmy pouze u projektů zaměřených na nízkouhlíkové hospodářství a ochranu životního prostředí anebo jejich hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje.

Výzva: 27. 5. 2021
Příjem žádostí 14. 6. 2021 - 26. 8. 2021

Stručné resumé a bližší informace ZDE
Na základě zákona č. 301/92 Sb. byla ustanovena Hospodářská komora České republiky jako reprezentant všech podnikatelů v České republice. Dle tohoto zákona §4, odst. 1b) spolupracuje Hospodářská komora České republiky s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu pro podnikatele. Z tohoto důvodu vás oslovujeme jménem Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina s informacemi z Ministerstva průmyslu a obchodu o nových dotačních výzvách a možnosti překládání žádostí o finanční podporu z vybraných dotačních programů, které Ministerstvo průmyslu a obchodu pro podnikatele vyhlásilo./span>
Copyright © 2016 Hospodářská komora ČR,
odborným zpracovatelem je Asistenční centrum, a.s.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte:

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina
e-mail: info@khkvysocina.cz


Asistenčni centrum, a.s.
e-mail: info@asistencnicentrum.cz