Dotační informační newsletter

       Krajské hospodářské komory

       Kraje Vyšočina

 

           Březen 2021

 

 

Odborný partner:

Asistenční Centrum
PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY

Vyhlášení výzev OP PIK Inovace, Aplikace a Potenciál

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje ještě několik mimořádných výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Konkrétně se jedná o programy Inovace, Aplikace a Potenciál. Operační programy pro nové programové období se teprve připravují a první výzvy lze očekávat nejdříve ve druhé polovině tohoto roku. Proto jsou tyto nové mimořádné výzvy z OP PIK jedinečnou příležitostí pro podnikatele, jak získat finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání v době, kdy se všeobecně očekává zhoršení situace na trzích.

Aplikace

Dotace na mzdy vývojových pracovníků a na další související náklady pro výzkumu a vývoji, jako je materiál, smluvní výzkum, reřijní náklady apod.  Pro malé, středí i velké podniky a výzkumné organizace.

Výzva: 28. 5. 2021
Příjem žádostí 15. 6. 2021 - 31. 7. 2021


Stručné resumé ZDE


Pro Vaši inspiraci Vám také zasíláme seznam projektů, které byly podpořeny v programu Aplikace z předchozích výzev ZDE

Inovace

Dotace na pořízení technologií pro zavedení výroby inovovanách výrobků a výrobních procesů. Pro malé a střední podniky. Pro velké firmy poze u projektů zaměřených na nízkouhlíkové hospodářství a cohranu životního prostředí.

Výzva: 28. 5. 2021
Příjem žádostí 15. 6. 2021 - 31. 7. 2021


Stručné resumé ZDE

Pro Vaši inspiraci Vám také zasíláme seznam projektů, které byly podpořeny v programu Aplikace z předchozích výzev ZDE

Potenciál

Dotace na pořízení infrastruktury (technologie, stavba) pro výzkumně vývojové účely. Pouze pro malé a střední podniky. Pro velké firmy pouze u projektů zaměřených na nízkouhlíkové hospodářství a ochranu životního prostředí anebo jejich hlavnním účelem v programu Potelnciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konrétním projektu výzkumu a vývoje.

Výzva: 27. 5. 2021
Příjem žádostí 14. 6. 2021 - 26. 8. 2021


Stručné resumé ZDE

Pro Vaši inspiraci Vám také zasíláme seznam projektů, které byly podpořeny v programu Aplikace z předchozích výzev ZDE

Dotační prostředky z Modernizačního fondu

V Modernizačním fodu je devět podprogramů, přičemž pro podnikatelské subjekty jsou zajímavé především tyto programy:

ENERG - Zlepšení energetické účinnosti v podnikání, tj. dotace na úspory energie, akumulaci energie z OZE, zvyšování energetické účinnosti v podnikání atd.

TRANSCom - Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru, tj. dotace na nákup elektromobilů a vozidel na alternativní pohon, výstavbu dobíjecích stanic atd.

RES+ - Nové obnovitelné zdroje v energetice, tj. dotace na výstavbu FVE, větrných elektráren, malých vodních elektráren a využití geotermálních zdrojů.

HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií, tj. dotace na rekonstrukci nebo náhradu zdrojů a rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií 

Bližší informace o programech https://www.dotace-modernizacni-fond.cz/

V programu je vždy nejprve nutné odeslat tzv. předregistrace, teprve poté je možné podávat žádosti o dotace. V programech RES+ a HEAT již předregistrace proběhly, ale budou se v dalších letech opakovat. V programech ENERG a TRANSCom jsou předregistrace a výzvy očekávány ve druhé polovině tohoto roku. V tomto programu je možné podpořit mj. i projekty realizované na území hl. m. Prahy, což z něj činí ojedinělou dotační příležitost pro pražské podnikatele. Podpora je však určena i pro ostatní regiony ČR.

TREND - Nováčci

Program TREND Nováčci z Technologické agentury ČR je určen pro firmy, které doposud neměly s výzkumem velké zkušenosti, ale chtějí inovovat svůj produkt, technologii či službu. Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků. Pro firmy je velmi zajímavým svou vysokou mírou podpory.

Lhůta pro podání návrhů projektu: 11. 3. 2021 - 28. 4. 2021

Alokace: 180 mil. Kč
Macimální výše podpory na projekt: 15 ,il. Kč
Maimální intenzita podpory na projekt: 80 %

Bližší informace o programu ZDE

Pro Vaši inspiraci přikládáme seznam podpořených projektů z minulé výzvy ZDE

Národní plán obnovy

Česká republika také připravuje a projednává s EK Národní plán obnovy. V plánu je alokováno také mnoho miliard i pro podnikatele. Podmínky jednotlivých dotačních programů sice zatím nejsou známé, ale oblasti podpor pro firmy ano. Firmy se tedy mohou již připravovat, otevření výzev se plánuje ještě v letošním roce. Velmi důležitým parametrem je, že podpora je určená mj. také pro firmy na území Prahy

Oblasti (komponenty) podpory pro firmy:

1.4     Digitální ekonomika, inovativní start-upy a nové technologie
1.5     Digitální transformace podniků
2.2     Snižování spotřeby energie
2.3     Transofrmace průmyslu a přechod na čistšízdroe energie
2.4     Rozvoj čisté mobility
2.7     Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda
5.2     Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovacíVýše podpory se bude řídit dle stejných podmínek veřejné podpory jako například dotace z OP PIK či TAČR (MSP, VP, VaV, ...)

Na základě zákona č. 301/92 Sb. byla ustanovena Hospodářská komora České republiky jako reprezentant všech podnikatelů v České republice. Dle tohoto zákona §4, odst. 1b) spolupracuje Hospodářská komora České republiky s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu pro podnikatele. Z tohoto důvodu vás oslovujeme jménem Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina s informacemi z Ministerstva průmyslu a obchodu o nových dotačních výzvách a možnosti překládání žádostí o finanční podporu z vybraných dotačních programů, které Ministerstvo průmyslu a obchodu pro podnikatele vyhlásilo.
Copyright © 2016 Hospodářská komora ČR,
odborným zpracovatelem je Asistenční centrum, a.s.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte:

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina
e-mail: info@khkvysocina.cz


Asistenčni centrum, a.s.
e-mail: info@asistencnicentrum.cz