Dotační informační newsletter

       Krajské hospodářské komory

       Kraje Vyšočina

 

          červen 2020

 

 

Odborný partner:

Asistenční Centrum
AKTUÁLNÍ VÝZVY

Pouze pro Kraj Vysočina - Marketing v cestovním ruchu

Kraj Vysočina připravil dotační program Marketing v cestovním ruchu. Program podporuje přípravu a realizaci propagace (marketingové kampaně) turistické nabídky příjemce na letní sezónu 2020 nebo zimní sezónu 2020/2021 obsahující alespoň jeden produkt zahrnující přenocování (Produkt = komplex nabízených služeb a zážitků, které spojuje silná jednotící myšlenka do ucelené a komplexní nabídky cestovního ruchu mířící na jednoznačně definovanou cílovou skupinu). Alokace je ve výši 10 mil. Kč. Termín pro podávání žádostí je od 17. 7. 2020 do 31. 3. 2021.

Bližší informace nalzenete zde →

Oblíbená výzva - Fotovoltaické elektrárny

V prosinci minulého roku byla vyhlášena očekávaná výzva do programu Úspory energie – Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Firmy mohou získat dotaci na instalaci fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Výzva byla vyhlášena 13. 12. 2019 a příjem žádostí probíhá od 13. 1. 2020 do 31. 8. 2020. V minulé výzvě bylo přijato 353 projektů v celkové výši 761 milionů.

Stručné resumé naleznete zde →

Vyhlášení výzvy Inovační vouchery COVID-19

16. 4. 2020 byla vyhlášena výzva Inovační vouchery COVID-19, která má za cíl sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci. Finanční prostředky bude možné uplatit na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalost nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků v souvislosti s bojem/prevencí proti COVID-19. Dotace je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 999 tis. Kč. Příjem žádostí probíhá od 17. 4. 2020 do 31. 12. 2020. Alokace pro výzvu je 50 mil. Kč.

Stručné resumé naleznete zde →
SPOLUPRÁCE

Pomoc při zajištění dotací

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci s Asistenčním centrem, a.s. pro Vás připravila asistenční služby v oblasti dotačního poradenství. Hlavním cílem je informovat podnikatele a složky HK ČR o aktuálních informacích z dotačního prostředí, pomoci jim s podáním žádosti o dotaci, s následnou realizací projektů a i s řešením případných problémů. Snahou HK ČR je zajistit tuto službu plošně pro všechny členy HK ČR. Tyto odborné služby a poradenství prostřednictvím HK ČR můžete získat zde: info@khkvysocina.cz
PLÁNOVANÉ VÝZVY

Školicí střediska

Dotace na budování a rekonstrukce prostor pro školení a vzdělávání, a to včetně školicích pomůcek apod. Pouze pro malé a střední podniky.

Výzva 6/2020, termíny budou upřesněny

Stručné resumé naleznete zde →

Marketing

Dotace na individuální účasti firem na zahraničních výstavách a veletrzích. Pouze pro malé a střední podniky.

Výzva 2. pol. 2020, termíny budou upřesněny

Stručné resumé naleznete zde →

Potenciál

Dotace na pořízení přístrojů, vybavení a infrastruktury (technologie, stavba) pro výzkumně vývojové účely. Pouze pro malé a střední podniky, výjimečně pro velké firmy.

Výzva 21. 8. 2020, příjem žádostí 4. 9. 2020 – 23. 11. 2020

Stručné resumé naleznete zde →

Aplikace

Dotace na mzdy vývojových pracovníků a na další související náklady při výzkumu a vývoji nových produktů. Pro malé, střední a velké podniky.

Výzva 1. 9. 2020, příjem žádostí 14. 9. 2020 – 15. 12. 2020

Stručné resumé naleznete zde →

Inovace

Dotace na pořízení výrobních technologií pro zavedení výroby inovovaných výrobků a výrobních procesů. Pro malé a střední podniky, vyjímečně pro velké firmy.

Výzva 29. 9. 2020, příjem žádostí 15. 10. 2020 – 29. 1. 2021

Stručné resumé naleznete zde →

Úspory energie

Dotace na veškerá opatření, která spoří energie, tj. od zateplování, výměny oken, přes využití odpadního tepla, výměnu osvětlení, OZE až po nové výrobní technologie, pokud jimi nahradíte stávající energeticky náročné technologie. Pro všechny velikosti podniků.

Výzva 4. čtvrtletí 2020, termíny budou upřesněny

Stručné resumé naleznete zde →

ICT a sdílené služby - Digitální podnik

Dotace na investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících, anebo využívání ICT řešení. Tato oblast nebyla dosud v tomto dotačním období vyhlášena, jedná se tak o ojedinělou možnost pro nákup HW a SW. Pro malé, střední i velké podniky.

Výzva 12. 10. 2020, příjem žádostí 14. 12. 2020 – 15. 3. 2021

Technologie pro mladé podniky

Dotace na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro malé podniky vzniklé v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019.

Výzva 23. 11. 2020, příjem žádostí 25. 1. 2021 – 26. 4. 2021

Stručné resumé naleznete zde →

Technologie – Průmysl 4.0

Dotace na pořízení výrobních a nevýrobních technologií pro digitální transformaci podniku, tzn. pořízení strojů, přístrojů, HW, SW a dalších ICT technologií pro posun v automatizaci a robotizaci výroby, podnikových procesů atd. Pro malé a střední podniky.

Výzva 23. 11. 2020, příjem žádostí 25. 1. 2021 – 26. 4. 2021

Stručné resumé naleznete zde →

Nemovitosti

Dotace na rekonstrukce, přístavby a nástavby podnikatelských objektů typu brownfield nebo neefektivně využívaných nemovitostí. Výzva by měla být vyhlášena pro území celé ČR kromě hl. m. Prahy. Pouze pro malé a střední podniky.

Výzva 12/2020, termíny budou upřesněny

Stručné resumé naleznete zde →
Na základě zákona č. 301/92 Sb. byla ustanovena Hospodářská komora České republiky jako reprezentant všech podnikatelů v České republice. Dle tohoto zákona §4, odst. 1b) spolupracuje Hospodářská komora České republiky s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu pro podnikatele. Z tohoto důvodu vás oslovujeme jménem Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina s informacemi z Ministerstva průmyslu a obchodu o nových dotačních výzvách a možnosti překládání žádostí o finanční podporu z vybraných dotačních programů, které Ministerstvo průmyslu a obchodu pro podnikatele vyhlásilo.
Copyright © 2016 Hospodářská komora ČR,
odborným zpracovatelem je Asistenční centrum, a.s.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte:

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina
e-mail: info@khkvysocina.cz


Asistenčni centrum, a.s.
e-mail: info@asistencnicentrum.cz