Elektronické mýtné

Od 1.1.2007 začala fungovat tzv. první etapa elektronického systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací MÝTO CZ. Provozovatelem elektronického mýtného systému je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Součástí projektu bylo i vybudování většího počtu distribučních míst (na 200) – na čerpacích stanicích a kontaktních míst (15), poskytujících uživatelům systému množství potřebných služeb.

 

Kontaktní místa
Kontaktní místa jsou umístěna v krajských městech ČR a provozují je KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY.

Kontaktní místo v Ústí nad Labem najdete na Mírovém náměstí 3097/37 v budově PB Centra - mezi Krajským úřadem a magistrátem.

Kontaktní osoby: 
Michaela Holubová, Kateřina Herbová
Mobil 608 677172
E-mail: mytne@khk-usti.cz


Kontaktní místa poskytují služby pouze v úředních hodinách.

Provozní doba:
pondělí - pátek
od 8.00 do 16.00 hod.

Kontaktní místa jsou určena především dopravním společnostem a slouží zejména pro sjednávání smluv o následném placení na fakturu. Na kontaktním místě se poskytují všechny služby distribučního místa a dále zde lze:

- uzavřít, změnit nebo zrušit smlouvu s následným placením (post-pay);
- obdržet nebo vrátit jednotku premid v režimu následného placení (post-pay);
- získat podrobné výpisy mýtných transakcí;
- doplácet dlužné mýtné transakce;
- podávat reklamace.
.
Zákaznické centrum
Zákaznické centrum je v nepřetržitém provozu a je určeno zejména pro podávání informací a přijímání dotazů, podnětů, reklamací a hlášení o ztrátě jednotky premid:

- telefonicky na bezplatné lince 800 69 86 29;
- telefonicky na lince +420 272 69 86 29 dostupné ze zahraničí;
- e-mailem na adrese mytocz@premid.cz;
- poštou na adrese MYTO CZ, P.O.Box 9, 100 10 Praha 110.
.
Internetový portál
Internetový portál www.mytocz.cz poskytuje informace o všech prvcích elektronického mýtného systému, o síti zpoplatněných komunikací v České republice a o nabízených službách.