Členská základna

 Okresní hospodářské komory sdružené v Krajské hospodářské komoře Ústeckého kraje

 

Okresní hospodářská komora Děčín

Pohraniční 1288/1

405 01  Děčín

tel.: +420 412 511 925

e-mail: stajner@ohkdecin.cz

www: www.ohkdecin.cz

 

ředitel: Jiří Štajner

předseda: Ing. Jiří Aster

 Okresní hospodářská komora v Chomutově

Cihlářská 4132

430 03  Chomutov

tel.: +420 474 628 288

e-mail: reditel@ohkcv.cz

www: www.ohkcv.cz

 

ředitelka: Ing. Ivana Košanová

předseda: Ing. Jan Cháb

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích

Velká Krajská 52/2

412 01  Litoměřice

tel.: +420 416 737 211

e-mail: reditel.ohk.ltm@seznam.cz

www: www.ohk-ltm.cz/ 

 

ředitelka: Alena Kaiserová

předseda: Mgr. Zbyněk Pěnka

Okresní hospodářská komora Louny

Komenského náměstí 2661

440 01  Louny

tel.: +420 415 652 822

e-mail: reditel@ohkln.cz

www: www.ohkln.cz

 

ředitelka: Ing. Linda Příhodová

předseda: Ing. František Jochman

Okresní hospodářská komora Most

Višňová 666

434 01  Most

tel.: +420 417 637 401

e-mail: urad@ohk-most.cz

www: www.ohk-most.cz

 

ředitelka: Ing. Jiřina Pečnerová

předseda: Ing. Rudolf Jung

Okresní hospodářská komora Teplice

U Císařských lázní  352/19

415 01  Teplice

tel.: +420 417 533 644

e-mail: info@ohkteplice.cz

www: www.ohkteplice.cz

 

ředitelka: Simona Bernardová

předseda: Ing. Dorothea Kresslová

Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem

Masarykova 3488/1

400 01  Ústí nad Labem

tel.: +420 775 068 264

e-mail: jelena.smejkalova@ohk-ul.cz

www: www.ohk-ul.cz

 

ředitelka: Bc. Arlena Nikoličová

předseda: Zdeněk Lohniský